Системи контролю доступу


Системи контролю та управління доступом ( СКУД ) отримали широке застосування в офісах та на підприємствах. СКУД дозволяють обмежити, регламентувати, упорядкувати контроль доступу до різних об'єктів, при цьому автоматично фіксуючи інформацію про переміщення для подальшого її обробки та використання.

Застосування систем контролю доступу дозволяє фіксувати чисельність людей, які перебувають на об'єкті, їхнє місцезнаходження, а також вести табельний облік співробітників підприємства.

  Основні завдання системи контролю доступу :
- керування доступом на задану територію/об'єкт
- ідентифікація осіб, які мають доступ на задану територію
- облік робочого часу
- ведення бази даних співробітників та відвідувачів
- Інтеграція із загальною системою безпеки компанії.

Продаж, проектування, монтаж та обслуговування систем контролю доступу у Києві.